Інформація для Відвідувачів/Користувачів сайту

Інформація про конфіденційність

Шановні Відвідувачі/Користувачі сайту! Дочірнє підприємство «ГЕРЦ УКРАЇНА», офіційний імпортер продукції під торговельною маркою HERZ (Австрія) в Україну, вітає Вас на своєму сайті!

Інформація, наведена в цьому розділі, призначена для Вас та містить повідомлення, що є необхідними для врегулювання відносин власника цього сайту з його Відвідувачами/Користувачами.

Ви маєте можливість отримувати інформацію, розміщену на цьому сайті, за умови дотримання викладених в цьому розділі правил доступу та використання. У разі доступу до цього сайту, його перегляду і використання Ви повинні безумовно дотримуватися всіх вимог, що викладені в цьому розділі.

Цей сайт створено з метою надання його відвідувачам/користувачам достовірної та актуальної інформації про продукцію під торговельною маркою HERZ, можливості її придбання на території України.

Терміни, що застосовуються

ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство «ГЕРЦ УКРАЇНА»;

Сайт – цей сайт kpi.herz.ua;

Дистриб’ютор/Партнер – особа, що діє за законодавством України, пов’язана з ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» договірними умовами та уповноважена реалізовувати на території України придбану у ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» продукцію HERZ (далі – продукція Herz);

Дистриб’юторська/Партнерська мережа – сукупність дистриб’юторів/партнерів;

Особа (суб’єкт персональних даних) – фізична особа, що є відвідувачем/користувачем цього сайту, персональні дані якої, надані нею при реєстрації на сайті, обробляються Володільцем персональних даних;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Володілець персональних даних – ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», яке визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані

Особа, реєструючись на сайті (заповнюючи Заявку на вступ до клубу КПІ), добровільно надає свою згоду ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» на обробку своїх персональних даних в момент та шляхом зазначення своїх персональних даних на цьому сайті під час реєстрації (заповнення Заявки на вступ до клубу КПІ). З моменту надання Особою згоди на обробку персональних даних ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» має право обробляти за допомогою цього сайту ті персональні дані Особи, які сама Особа зазначила для отримання можливості доступу до інформації на сайті (при реєстрації, в тому числі при заповненні Заявки, при записі для участі в семінарі) та які згідно з умовами доступу (реєстрації, в тому числі за умовами заповнення Заявки, запису для участі в семінарі) мають бути зазначені Особою. До персональних даних, які надані Особою під час реєстрації на сайті, заповненні Заявки на вступ до клубу КПІ, які має право обробляти ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», належать: прізвище, ім’я, по-батькові, електронна адреса, контактний номер телефону, а також інші персональні дані, зазначення яких передбачено формою реєстрації на сайті. Надані Особою персональні дані згідно з внутрішніми правилами ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» обробляються та упорядковуються в Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА».

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» Особа, реєструючись на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», заповнюючи Заявку на вступ до клубу КПІ, на підставі власного волевиявлення надає ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30402235) свою згоду на право обробляти персональні дані Особи, які згідно з внутрішніми правилами ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» обробляються та упорядковуються в Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», з визначеною Володільцем метою обробки персональних даних, їх складом та процедурою їх обробки.

Особа надає згоду на обробку своїх персональних даних без будь-яких застережень стосовно обмеження права на обробку персональних даних.

Ціллю/метою обробки персональних даних, на обробку яких Особою надана ця згода, є забезпечення реалізації господарських відносин між ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» та особами, що реєструються на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», з метою отримання інформації, розміщеної на сайті, відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів та відповідно до цілей господарської діяльності, визначених Статутом ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА». Господарські відносини включають: участь у семінарах, участь в акціях, отримання інформації про продукцію, організацію замовлень продукції, спілкування з ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» щодо продукції, організацію участі в акціях та семінарах, що проводяться ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», отримання повідомлень та запитань, надання відповідей на повідомлення та запитання).

Строк дії згоди Особи на обробку персональних даних не обмежується. ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» інформує, що персональні дані не будуть зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного законодавством України. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

Повідомлення Особі щодо персональних даних:

ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30402235) у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Вас про таке:

- Володільцем Ваших персональних даних є ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30402235), місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 10, офіс 168;

- Ваші персональні дані обробляються та упорядковані в Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА»;

- Склад та зміст зібраних Ваших персональних даних, які зазначені при реєстрації на сайті: прізвище, ім’я, по-батькові, електронна адреса, контактний номер телефону, а також інші персональні дані, зазначення яких передбачено формою реєстрації на сайті.

- Метою збору та обробки персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», є забезпечення реалізації господарських відносин між ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» та особами, що реєструються на сайті ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», з метою отримання інформації, розміщеної на сайті, відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів та відповідно до цілей господарської діяльності, визначених Статутом ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА». Господарські відносини включають: участь у семінарах, участь в акціях, отримання інформації про продукцію, організацію замовлень продукції, спілкування з ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» щодо продукції, організацію участі в акціях та семінарах, що проводяться ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», отримання повідомлень та запитань, надання відповідей на повідомлення та запитання).

- Місцезнаходження персональних даних: 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 10, офіс 168.

- Права Особи як суб’єкта персональних даних визначені в Законі України «Про захист персональних даних» .

Ваші персональні дані можуть бути передані особам, які мають право на отримання такої інформації відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», та в порядку, встановленому Законом.

З моменту реєстрації на сайті Особа повідомлена про обробку її персональних даних.

Застереження щодо нерозголошення персональних даних

ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» інформує, що працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» щодо обробки і захисту персональних даних.

Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових/трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом. Усі працівники ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних, про що кожен працівник підписує відповідне зобов’язання.

Працівники ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

Інформація про продукцію HERZ

2.1. Цей сайт містить інформацію про продукцію HERZ, яка пропонується для реалізації на всій території України, акційні заходи та учбові семінари та іншу інформацію, що необхідна відвідувачам/користувачам нашого сайту для вдалого придбання продукції HERZ та взаємовигідного співробітництва з ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА». В будь-який час за необхідності ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» має право змінювати та актуалізувати інформацію на сайті з метою надання точної та найповнішої інформації відвідувачам/користувачам нашого сайту. До уваги користувачів нашого сайту: асортимент продукції та ціни на продукцію HERZ, зазначені на сайті, можуть змінюватися. Для отримання найбільш актуальної інформації про товарні позиції та ціни прохання звертати увагу на примітки та коментарі, що наведені в інших розділах цього сайту.

2.2. Наведена на цьому сайті інформація про товарні позиції та ціни на продукцію HERZ (крім котельного обладнання) не є пропозицією користувачам сайту про продаж продукції HERZ безпосередньо ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА». Для придбання продукції (крім котельного обладнання) Вам слід звернутися до Дистриб’юторів та Партнерів для отримання інформації про продукцію, в тому числі ціни, за якими в дійсний час реалізується продукція. ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» звертається до Вас з проханням ретельно перевіряти актуальну інформацію про продукцію HERZ.

3. Права інтелектуальної власності

3.1. Всі майнові права інтелектуальної власності на цей сайт належать ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА». Всі права суворо застережені. Забороняється копіювати, змінювати, відтворювати будь-яким чином та в будь-якій формі інформацію та/або матеріали з сайту або іншим чином втручатися в роботу сайту, або робити будь-які інші дії, які порушують або можуть порушити права ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА».

3.2. Особи – користувачі сайту мають право на вільне та безплатне використання матеріалів цього сайту виключно в цілях, порядку та випадках, визначених чинним законодавством України, яким регулюються питання захисту інтелектуальної власності.

3.3. Знак HERZ, символ HERZ у вигляді серця, розташованого всередині квадрату, назви продукції HERZ є зареєстрованим знаком для товарів і послуг.

3.4. Порушення користувачами сайту порядку використання матеріалів цього сайту є порушенням прав інтелектуальної власності, наслідком якого є настання відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

4. Виключення відповідальності

4.1. ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» не несе жодної відповідальності за перехід Особи – користувача цього сайту на сайти інших осіб (інші сайти) за допомогою гіпертекстових посилань, в тому числі виключається відповідальність за зміст (будь-які матеріали), в тому числі товари, роботи, послуги, інформація про які розміщена на таких інших сайтах, або на сайтах, доступних з таких сайтів.

4.2. Виключається відповідальність ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА», а також його Дистриб’юторів та Партнерів за шкоду та збитки, пов’язані із втратою даних або програми користувача цього сайту, якщо вони настали внаслідок доступу до інших сайтів, що стали доступними для користувача цього сайту через гіпертекстове посилання, та в результаті використання таких інших сайтів. Виключається відповідальність ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» перед користувачем цього сайту та будь-якими іншими суб’єктами також за вчинення будь-яких дій, прийняття будь-яких рішень чи будь-яких зобов’язань користувачем цього сайту стосовно продукції HERZ, а також щодо участі в акціях та інших заходах, інформація про які отримана користувачем з цього сайту. Виключення відповідальності ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» узгоджується з тим, що Особи здійснюють користування цим сайтом на власний розсуд та ризик, керуючись при цьому чинним законодавством України.

5. Про право

5.1. Відносини та будь-які питання, що виникають з приводу цього сайту, регулюються чинним законодавством України. Мовою цього сайту є українська та російська мови.

5.2. Будь-які спори щодо цього сайту, а також щодо відносин, пов’язаних з інформацією, викладеною в цьому розділі сайту, мають бути розглянуті та вирішені виключно в судах України.

Отримання додаткової інформації

6.1. Для придбання продукції HERZ, представленої на цьому сайті (крім котельного обладнання), а також отримання чи уточнення будь-якої додаткової інформації щодо продукції HERZ необхідно звертатися до Дистриб’юторів та Партнерів. Для придбання котельного обладнання, отримання інформації щодо котельного обладнання необхідно звертатись до відділу котельного обладнання ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА».

З повагою – ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА»